Афилиейт маркетингът

Как функционира афилиейт маркетингът Какво е програма за афилиейт маркетинг Какво е афилиат Какво е рекламодател Какво е потребител Какво е комисионна Какво е процент на реализирани продажби (конверсия, conversion rate) Какво е период на действие Каво е CPA (Cost per Action) Как 2Leva проследява транзакциите в Интернет Какво се случва, ако потребител е дезактивирал "бисквитките" Как 2Leva знае, че трябва да плати на афилиата за сделката

Промоционални инструменти

Какво са промоционални инструменти Видове промоционални инструменти Кой създава инструменти Как да конфигурирате уиджет (widget) Как се създава текстови линк Как да промотирате рекламодателите с AdWords

Комисионни и плащания

Структура на комисионните в 2Leva Статуси на комисионните Кога и как се обработват комисионни Кога и как се изплащат комисионни Заплащане на кликвания в 2Leva Какви документи са необходими за изплащане на пари

Афилиати

Как да се присъединя като афилиат в мрежата 2Leva Как да редактирам данните в акаунта си Какви такси плащам за ползване на платформата Как да добавя сайт Как да кандидатствам за кампания Как да публикувам промоционални инструменти на сайта си Как мога да се сдобия с повече инструменти на случаен принцип Как получавам комисионна Как да разбера сумата от комисионни Как и кога се изплащат комисионни Има ли ограничение за кампаниите, за които може да се кандидатства Как да общуваме с рекламодателите Каква е минималната сума, която се изплаща Колко време могат да се съхраняват пари от 2Leva Как разбирам каква е рекламната политика на търговците Какво се случва, ако наруша рекламната политика Какъв е минималният срок за одобрение на комисионни

Рекламодатели

Какви са изискванията за рекламодателите Как да се включа Как да редактирам данните в акаунта си Как да разбера как и какво да плащам Как и кога се плащат комисионни Какви такси се дължат за ползване на платформата Как комуникираме с афилиатите Какво промотират сайтовете

Статистика

Какво дава статистиката Какво е BGN/100 кликвания Кои са най-използваните инструменти според кликванията Какво е топ инструменти/ действия

2leva

Каква е комисионната на 2Leva

АФИЛИЕЙТ МАРКЕТИНГ

Афилиейт маркетингът е маркетинг модел, базиран единствено на резултатите: плащате само за постигнатите резултати. Системата работи просто: онлайн магазини и други сайтове, наричани рекламодатели или търговци, предоставят на афилиатите (издатели, блогъри и SEM експерти) определени рекламни инструменти (банери, линкове и текстови реклами). Афилиатите изпозват рекламните инструменти, за да пренасочат посетители на техния блог/ сайт към сайта на рекламодателя и получават заплащане, правопропорционално на завършените действия, които могат да бъдат продажби, регистрации, направени от определен брой посетители за определен период от време, наричан период на действие. Рекламодателите заплащат само за резултатите от рекламата. В този процес 2Leva.bg участва като посредник, който предоставя бързо и ефикасно решение за увеличаване на приходите.
Освен за увеличаване на продажбите, подобна програма може да се използва на пазара, с измерими резултати, за привличане на абонати на електронни бюлетини или попълване на въпросници.
В такава програма, рекламодателят предлага на афилиата определен брой промоционални инструменти, с които афилиата да печели комисионни за всяко едно предварително определено действие, което генерира. Афилиатите поставят HTML код за всяка реклама в сайтовете си, в имейл кампании или в списъци за търсене. Когато посетител използва тези линкове, за да извърши действие на сайта на рекламодателя, действието се следи и записва онлайн посредством кода. При закупуване на продукт или услуга, клиентът плаща директно на рекламодателя, а афилиатът получава комисионна от сделката.
В програмата за афилиейт маркетинг, рекламодателят плаща за извършените действия от потребителите, вместо да плаща предварително за рекламно място. Този процес е възможен чрез платформата 2Leva, която предоставя технологични решения и подкрепа, необходими за изпълнението на афилиейт кампания.
Афилиатът, който може да бъде издател, блогър или SEM специалист, е физическо или юридическо лице, което рекламира и промотира продукти или услуги на рекламодателя в замяна на комисионна за реализирана продажба или извършена регистрация (lead). Афилиатът публикува на сайта си, в имейл кампании или търсачки текстови реклами, текстови линкове и други промоционални инструменти за рекламиране продуктите на рекламодателя. Когато потребител завърши конкретни действия, като например попълни формуляр (lead) или закупи даден продукт (sale), то рекламодателят изплаща съответна комисионна на афилиата.
Рекламодателите, наричани още търговци, администрират един или повече уеб сайтове или електронни магазини. Рекламодател, който развива афилиейт програма, предоставя на афилиатите различни инструменти за промотиране на продуктите или услугит им. Той също така определя комисионна или формула за заплащане на определени действия, които той желае да реализира. Афилиатите публикуват промоционалните инструменти, предоставени от рекламодателите или създадени от самите тях, на техните уебсайтове или ги включват в имейл кампании или в списъци за търсене. Когато потребител е пренасочен към сайта на рекламодателя и извърши действие, предварително определено от рекламодателя, последният дължи комисионна на афилиата, пренасочил потребителя.
Потребителят е лице, пренасочено към сайт на рекламодателя от афилиат посредством промоционални инструменти. Ако той извърши определено действие на сайта на рекламодателя, рекламодателят заплаща комисионна за това действие. Ако няма извършено действие, афилиатът не получава пари за промотиране на съответния търговец.
Комисионната е определена сума, която се регистрира в системата 2Leva в сметката на афилиат за всяко завършено действие на сайта на търговеца, такова като продажба на продукт или услуга. Размерът на комисионната е различен за всяка отделна кампании, като сумата може да бъде фиксирана или процент от стойността на продажбата. Всяка комисионна се обработва от страна на рекламодателя.
Конверсията е съотношението между броя завършени действие (продажби) за определен период от време и броя на посетителите на сайта за същия период от време. Действието, върху което се измерва конверсията, се определя от търговеца и може да бъде продажба на продукт от неговия сайт, попълване на формуляр или друго зададено действи с измерими резултати.
Периодът на действие е срок, в който за всяко действие, извършено от потребител, препратен на сайта на търговеца, се заплаща комисионна на съответния афилиат. Това е параметър на кампаниите, зададен от рекламодателя, който се (ре)активира, когато потребител кликне върху промоционален инструмент, публикуван от афилиата. Само последният афилиат, който е пренасочил потребителя, извършил желаното действие на сайта на рекламодателя, получава комисионна за извършеното действие.
Пример:
Кампания за продажби (per sale) с период на действие от три месеца. Афилиат публикува банер на рекламодателя. Потребител кликва на този банер и бива пренасочен към сайта на рекламодателя. Всички продажби на сайта на търговеца, направени от същия потребител в рамките на 3 месеца от първия клик, ще донесат комисионна на афилиата. Ако след един месец (например) има нов клик върху промоционален инструмент (може да е същият банер) на същият рекламодател, периода на действие се реактивира за нови три месеца.
CPA е модел за плащане в онлайн рекламата, според който се заплаща само за успешно извършени от потребителите действия. На практика, рекламодателят заплаща само за завършените действия в рамките на кампанията.
2Leva използва бисквитки (cookies) за проследяване на продажбите за търговеца и препращането на потребители. "Бисквитката" се добавя към браузъра на потребителя, когато той кликне върху промоционален инструмент. Всеки рекламодател е задължен да интегрира на своя сайт, на страницата за потвърждение на поръчки, код, даден от системата на 2Leva, който служи за проследяване на потребителите, препратени от афилиатите, и за успешно завършени действия от тяхна страна.
Над 99% от всички потребители в интернет имат "бисквитки" в браузърите си (по-малко от 1% имат дезактивирани "бисквитки"). “Бисквитките” служат за проследяване на всяко действие, направено от потребител в Интернет. В по-малко вероятния случай, в който “бисквитките” са дезактивирани, потребителят остава извън обхвата на системата и неговите действия не могат да бъдат проследени.
По същество 2Leva е система, базирана на "бисквитки" и има способност да получава информация за афилиата и инструментите, които са били използвани от потребителя. Тази информация остава в браузъра на потребителя през целия "живот на бисквитката" (който се определя от всеки рекламодател) или до момента, в който клиента закупи продукт (извърши желаното действие).

ПРОМОЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Това са специфични инструменти, чрез които афилиат рекламира продукти и услуги на рекламодателя. Те обикновено се създават от рекламодателя и са на разположение в платформата за всички афилиати, кандидатствали за съответната кампания.
2Leva предлага на рекламодателите следните инструменти: банери (всякакъв размер), продуктов уиджет (product widget), текстови реклами и текстови линкове.
Банерите могат да бъдат статични изображения, флаш файлове или анимирани GIF, които носят търговско послание.
Продуктовият уиджет съдържа динамична информация, която е извлечена от сайта на рекламодателя, например информация за продукта (име, описание, снимка, цена, линк).
Текстовите линкове се генерират от инструмента "Бързи връзки" от интерфейса 2Leva и съдържат кода, с който афилиатът промотира рекламодателя. Текстовите линкове могат да бъдат създавани както от рекламодателите, така и от афилиатите.
Най-голямата част от инструментите се създават от рекламодателите и са на разположение на афилиатите в системата 2Leva. Ако политиката на рекламодателя позволява, афилиатът също има възможност да създаде свои собствени инструменти и да ги адаптира към уеб сайта на рекламодателя..
Уиджетът е много ефективен промоционален инструмент. Може да бъде два вида: продуктов уиджет или уиджет за формуляри. Уиджетът за формуляри се използва в кампании за регистрация (per lead) и изисква попълването на формуляр от потребителите директно на сайта на афилиата. Този уиджет има интерфейс, който позволява модифициране на съобщенията и получаване на попълнената информация. Онлайн магазините могат да промотират своите продукти на сайтовете на афилиатите чрез продуктов уиджет, като продуктите се виждат с тяхното име, описание, снимка и URL, откъдето могат да бъдат закупени; възможно е подреждането на продуктите в категории и подкатегории.
Един текстови линк се добавя от страницата "Инструменти" в интерфейса 2Leva към акаунта на рекламодателя. Това действие включва попълване на характеристиките на текстовия линк: име на линка, URL на линка, независимо дали става въпрос за deep link или не.
При влизане в системата, рекламодателите определят свои собствени правила как да рекламират в 2Leva, които могат да предвиждат реклама чрез механизмите на търсачки. Афилиатите са длъжни да спазват рекламната политика на търговците.
В 2Leva имаме едно ограничение за кампании с AdWords: не е разрешено провеждането на кампании с ключови думи, състоящи се от марката на рекламодателите или име на домейна на уеб сайта им.

КОМИСИОННИ И ПЛАЩАНИЯ

В 2Leva могат да бъдат развивани следните кампании: за регистрации (per lead), за продажби (per sale), за регистрации и продажби (lead&sale), за които се предлагат различни комисионни. Рекламодателите могат да провеждат кампании, в които действията, извършени от потребители чрез посредничеството на афилиатите, са ясно и точно измерими. Действието може да бъде продажба на продукт от уебсайта на рекламодателя, създаване на акаунт в сайта на рекламодателя, абониране за е-бюлетин и т.н. В кампании с продажби, рекламодателят заплаща на афилиата процент от цената на закупения от потребителя продукт или услуга. В кампании с регистрация (per lead), рекламодателят заплаща на афилиата фиксирана сума за всяко успешно завършено действие от потребители, изпратени през 2Leva. Много рекламодатели избират “хибридна” кампания, която комбинира програма за продажби и привличане на клиенти.
Комисионна е размерът на приходите, които един афилиат получава за завършени действия за продажба на продукт и/или услуги чрез посредничеството на неговия сайт.
На изчакване: това е първият статус на генерирана комисионна. Когато комисионна е със статус "на изчакване" означава, че желаното действие е било извършено на сайта на рекламодателя от потребител, пренасочен от афилиат по време на срока на действие. Статусът "на изчакване" се променя когато рекламодателят обработи и одобри комисионната, след валидиране на респективното действие от негова страна.
Отказана: означава, че дадена комисионна не е валидна за плащане и няма да бъде изплатена на афилиата. Комисионна може да бъде отказана при следните обстоятелства:
 1. В кампания "за продажба": за върнат продукт, дублирана поръчка на продукт или друга грешка, установена с точност от рекламодателя, неполучено плащане от потребителя или връщане на сумата на потребителя.
 2. Афилиатът не е спазил условията в кампанията на рекламодателя.
 3. Афилиатът е използвал методи за придобиване на комисионната по нечестен начин.
Одобрена/ Неплатена: означава че комисионната е валидна за плащане и ще бъде платена на афилиата Платена от рекламодателя: Рекламодателят следва да преведе сумата от комисионната на 2Leva, а афилиатът ще получи сумата от мрежата на следващата дата за плащане, след като е подал искане за плащане към 2Leva. Само комисионна със статус "Одобрена/ Неплатена" може да стане "Платена от рекламодателя". Завършена: означава, че комисионната е платена от 2Leva на афилиата. Гореизброените статуси на комисионни са маркирани в различни цветове за по-лесно проследяване.
Комисионните се обработват от рекламодателите, които проверяват за валидността на действията, за които се изплащат комисионните. Действията са извършени от потребители, пренасочени от афилиатите към сайта на рекламодателя.
2Leva събира всички комисионни, натрупани от един афилиат, спечелени в календарен месец от всички рекламодатели, за които афилиатът е рекламирал в мрежата на 2Leva. Ако общата сума надвишава установения минимум, 2Leva превежда сумата от комисионни по банков път към сметка, посочена от афилиата.
С тази цел се изисква от всеки рекламодател да поддържа определено минимално салдо в сметката си в 2Leva, за да е сигурно, че плащанията ще бъдат извършени навреме. 2Leva извършва банкови преводи за комисионни, натрупани през предходния месец. Докато салдото в сметката на един афилиат достигне минимума, 2Leva прехвърля сумите от предишния месец/и към настоящия месец.
2Leva изплаща единствено комисионни, одобрени и заплатени от рекламодателите. Сумите, които се виждат в сметките на всеки афилиат или рекламодател, не включват ДДС.
2Leva нарежда плащания по сметката на афилиатите, при условие, че акумулираната сума от комисионни надвишава минимума от 50 лева (без ДДС) и само ако е постъпило искане за плащане от афилиата до 14-то число на същия месец, до 23:59 часа.
Плащането се извършва до 20-то число на месеца. До достигане на минималната сума от 50 лв, или до получаване на искане за плащане от афилиата, комисионните ще бъдат задържани от 2Leva без да има натрупване на лихви или допълнителни такси върху сумата.
В системата на 2Leva се плащат комисионни, одобрени от рекламодателите за валидни конверсии. За валидни конверсии се определят завършени действия от потребители, препратени от афилиата към сайта на рекламодателя.
2Leva не плаща на афилиатите за брой кликове, а за брой на действия, извършени онлайн от потребители.
Преди получаване на първото плащане от 2Leva, афилиатите сключват договор за получаване на комисионни.
Парите се превеждат към банкова сметка, посочена в договора, подписан с 2Leva.
За да се извърши плащания е необходимо да се посочи начина за плащания:
 • за юридически лица (сумата не включва ДДС) сумата се изплаща по издадена фактура;
 • за физически лица, като в този случай акумулираната сума включва ДДС, парите ще бъдат платени от 2Parale на база на сключения договор за комисионна.

АФИЛИАТИ

Просто влезте на www.2leva.bg и се регистрирайте като афилиат безплатно. Въпреки това, афилиатът трябва да бъде постоянно активен в мрежата (поне за период от 6 месеца), за да запази своя профил активен.
Афилиатът трябва да посочи валиден имейл адрес и да се присъедини / включи в програма на рекламодател, като след това може да използва промоционалните инструменти на рекламодателя на своя уеб сайт. Като афилиат, след като сте активирали рекламата на сайта си, можете да следите транзакциите си чрез интерфейса 2Leva.
С цел постигане на най-добри резултати, трябва да тествате различни инструменти и програми на рекламодателите, за да разберете кои са най-подходящи за вашия сайт и аудитория.
За да редактирате или актуализрате данните в акаунта си на афилиат, отидете в дясната част на страница "Профил". Като изберете тази опция ще видите страница, където можете да промените данните си.
2Leva няма такса за ползване на платформата от афилиати.
След като сте влезли с нов акаунт в 2Leva, отдясно (в sidebar-a), ще видите опция за добавяне на нов сайт в системата. Опцията се намира в страница "Твоите сайтове". В страницата за добавяне на нов сайт има полета за детайли, които новият афилиат трябва да попълни.
Действието се повтаря при добавянето на всеки нов сайт в системата 2Leva.
Следващата стъпка след добавяне на нов сайт в системата, е да кандидатствате за кампания, която искате да промотирате. В страницата за потвърждение на добавянето на нов сайт, в менюто в дясно, има опцията "Управление на кампания". Там са изредени кампании на рекламодатели, подредени според типа активност. Следвайки тази директория, можете да изберете кампаниите, за които желаете да кандидатствате. С помощта на опция "Информация" можете да видите статистически данни за представянето на рекламодателите, графики, общи условия на промоциите и други специфични критерии, посочени от рекламодателите.
Менюто в дясно предлага опцията "Aplica la campanie", с която завършва кандидатстването.
След като сте кандидатствали и сте били одобрен за кампания, в секцията "Кампании" ще намерите програмите на афилиати, към които вече сте се присъединили. За всеки добавен сайт има опция "Инструменти", специфични за всеки рекламодател. Тук ще намерите всички промоционални инструменти, които рекламодателите предоставят на афилиатите.
InВ зависимост от вашия избор, поставете генерирания или предоставен код на вашия сайт.
В секция "Unelte" намерете опцията за получаване на код, който прави възможно показването на инструменти на случаен принцип. За да генерирате такъв код е необходимо да изберете вида на рекламата (банер, текстова реклама и/или линк) и да влезете в опцията за редактиране на кампанията в горния десен ъгъл, където се показва код, който да бъде копиран и поставен на сайта.
В тази опция трябва да изберете кампаниите, за които искате да показвате различни реклами, както и други спецификации. След като направите промените, запазете опцията, копирайте кода и го поставете в желаната зона на сайта. Съответният код ще генерира различни реклами след конфигуриране на спецификациите.
Комисионните се получават в момента, когато посетителите, пренасочени от афилиата, извършат определено в условията на кампанията действие на сайта на рекламодателя, и което той в последствие одобрява като валидно.
В акаунта си на афилиат намерете в менюто страница, наречена "Comisioane". Там се предоставя информация за постъпилите комисионни и техния статус. Можете да видите сумите, изплатени от търговците, както и сумите от комисионни, които чакат одобрение. Тези данни могат да се видят на страницата "Известия ", която предлага и друга обща информация.
2Leva плаща на Афилиатите между 15-то и 20-то число всеки месец. Афилиатите трябва да изпратят по имейл искане за плащане до 14-то число на месеца. Комисионните се изплащат на афилиатите след като сумата им надвиши 50 лева.
2Leva не налага ограничения за кандидатстване в кампании, но нашият съвет е, че афилиатите трябва да кандидатстват за представени кампании, които отговарят на съдържанието и концепцията на сайта им.
Интерфейсът на платформата 2Leva (достъпен само за регистрирани потребители) предлага вътрешна система за обмен на съобщения, предназначена за комуникация между рекламодатели и афилиати.
Минималната сума, която се изплаща на афилиат е 50 лв.
Суми от комисионни се съхраняват от 2Leva докато не постъпи искане за плащане от страна на афилиата, и върху сумите не се начисляват лихви.
Когато кандидатствате за определена кампания, трябва да се запознаете и да се съгласите с рекламната политика на рекламодателя, която се вижда в описанието на кампанията.
В момента, в който рекламодател заподозре или установи, че афилиат е нарушил неговата рекламна политика, той може да изключи афилиата от кампанията.
Одобрението на комисионна се прави след като е известен окончателния статус на продажбата, за която се отнася. Изпълнението на поръчките зависи от много фактори, сред които складовите наличности на магазина/ рекламодателя и др. Също така трябва да се има предвид и срока за връщане на продукт, който по закон е минимум 7 дни.
Следователно, при подобни обстоятелства комисионни не могат да се обработват. Такива комисионни следва да бъдат обработвани в началото на следващия месец.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

За да станете рекламодател трябва да имате сайт, през който продавате продукти или услуги. За да започне кампания в 2Leva, рекламодателят трябва да е българско юридическо лице, регистрирано преди не по-малка от 6 месеца, и да спазва разпоредбите на действащото българското законодателство в упражняването на дейността си. Сайтът, който рекламодателят желае да промотира, трябва:
 1. да бъде функциониращ не по-малко от три месеца
 2. да показва информация за компанията
 3. да не показва платени реклами на други сайтове или реклами на онлайн магазини, които нямат кампании в 2Leva
 4. да не продава / рекламира незаконни продукти или съдържание според българското законодателство
За да бъде ефективна една програма за афилиейт маркетинг, сайтът, който се рекламира, трябва да позволява извършването на точно измерими действия онлайн от потребителите (закупуване на продукти, регистриране на акаунт, абониране за е-бюлетини, попълване на анкета и др.). За да бъдат наистина ефективни, банерите, текстовите линкове и други видове реклами на продукти или услуги, трябва да бъдат създадени от специалисти. Ние препоръчваме на търговците да се обърнат към съответните специалисти, за да получат възможно най-добри резултати.
Просто е. Влезте на www.2leva.bg и се регистрирайте като рекламодател. Попълнете внимателно данните си, което е важно за завършване на регистрацията.
Редактирането на информацията за акаунта се прави в страница "Профил" на акаунта.
2Leva фактурира търговците в началото на всеки месец, между 1-во и 5-то число. Фактурата съдържа стойността на комисионните, одобрени от търговеца до този момент. Също така, на страницата "Комисионни" са калкулирани всички комисионни, включени в полето "Остатък за плащане".
2Leva фактурира търговците в началото на всеки месец, между 1-во и 5-то число. Фактурата трябва да бъде платена по банков след най-много 5 дни, срок, предвиден в договора между търговеца и 2Leva. Ако този срок не бъде спазен, кампанията на търговеца ще бъде спряна до извършване на плащането и не се гарантира влизането на нови афилиати в кампанията.
Разходите за кампаниите, развивани през 2Leva, са право (и единствено) пропорционални на броя или стойността на действията, завършени от потребители на сайта на търговеца. за видовете комисионни, които могат да се предлагат в зависимост от вида на кампанията. 2Leva получава 40% от общата сума на одобрени и платени на афилиатите комисионни, което представлява разходи на платформата за организиране на кампании. Комисионната на 2Leva не може да бъде по-малко от 150 лв. на месец. На практика, за всяка сума, дължима на афилиатите, по-голяма от 375 лв., комисионната на 2Leva е 40%, а за всяка сума по-малка от 375 лв, комисионната на 2Leva е 150 лв. За всяка нова кампания, стартирана в 2Leva, рекламодателят плаща инсталационна такса, дължима еднократно (при стартиране на кампанията). Както следва:
 1. за кампания за регистрации, сумата е 200 лв
 2. за кампания за продажби или за регистрации и продажби сумата е 300 лв.
 3. за кампания, за която комисионната е променлива, сумата е 400 лв.
При подписване на договора и преди старта на първата кампания рекламодателят плаща на 2Leva депозит в размер на 425 лв., който ще бъде използван за изплащане на комисионни, дължими от търговеца на неговите афилиати, в случай че той не плати фактурите си на падежа им. Депозитът ще бъде върнат на търговеца в пълен размер след 12 месеца, в случай, че през това време той е заплащал фактурите си без просрочие. Върху депозита не се начисляват лихви за този период.
Интерфейсът на платформата 2Leva (достъпна след регистрация на акаунт) предлага вътрешна система за обмен на съобщения между търговци и афилиати. Търговците могат да обявяват промени, имплементирани за текущите кампании, да добавят нови инструменти или да обявяват промяна на комисионните.
Афилиейт маркетингът не се базира на планиране. Рекламодателите не избират сайтове, а афилиати, които правят сайтове и които избират да ги рекламират. Вие, като рекламодател, трябва да предложите комисионна и период на действие, които да са мотивиращи за афилиатите, и в същото време да отговарят на вашата политика. В допълнение, афилиатите ви трябва да знаят кои са вашите клиенти или кои потребители ще бъдат заинтересувани от вашите оферти, за да могат да таргетират най-точно кампанията, и в крайна сметка резултатите да бъдат над очакваните.

СТАТИСТИКА

В страницата "Статистика" в интерфейса 2Leva са представени статистически данни за кампаниите на даден рекламодател, кампаниите, в които участва един афилиат, и данни, с които се вижда успеха на кампаниите. Тези статистически данни могат да бъдат филтрирани по време или кампания. Статистическите данни включват следното:
 • стойността на комисионните, спечелени от афилиатите и техния статус
 • стойността на продажбите, генерирани от афилиатите
 • броят на кликванията от потребители, пренасочени към сайтовете на рекаламодателите
 • броят на действията, извършвани от потребители, пренасочени от афилиати към сайтовете на рекламодателите
 • стойността на комисионните на базата на всеки 100 кликвания от потребители
 • различни графики за проследяване кои са най-активните афилиати и кои са най-ефективните промоционални инструмента
Това е статистика, която показва размера на комисионните на база на всеки 100 кликвания, генерирани от потребители, пренасочени към сайта на рекламодателя от афилиат. Това е показател за ефективността на кампанията и активността на афилиата.
Топ инструменти/кликвания е статистика, която отчита най-използваните инструменти в зависимост от кликванията по време на определената кампания. На практика са показани всички инструменти, използвани от Афилиатите за период от време, подредени в низходящ ред в зависимост от броя на регистрираните кликвания.
Топ инструменти/ действия е статистика, която отчита най-ефективните инструменти според броя на действията, извършени от потребители на сайтовете на рекламодателите за единица време, избирана от вас. На практика са показани всички инструменти, използвани от афилиатите за избрания период от време, подредени в низходящ ред в зависимост от броя на действията, извършени от потребители на сайтовете на рекламодателите, след като са кликнали върху тези инструменти.

2LEVA

Стойността на комисионната за 2Leva е 40% от общата стойност на всички одобрени комисионни, дължими от търговците към афилиатите, което покрива разходите за организиране на кампаниите. Комисионната на 2Leva не може да бъде по-малка от 150 лв на месец. На практика за всяка сума, дължима към афилиатите, по-голяма от 375 лв, комисионната за 2Leva е 40%, а за всяка сума по-малка от 375 лв, комисионната за 2Leva е 150 лв.